روند ساخت يك جايگاه CNG /> /> فراخوان عمومي جهت مشاركت بخش خصوصي دراحداث جايگاه سوختگيري CNG    در راستاي تحقق استفاده بهينه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 40 بازدید
بنام خدا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> تاريخچه نفت صنعت نفت در جهان تاريخي بسيار كهن دارد وقديميترين تمدني كه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید
بنام خدا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> در باره مزاياي استفاده از گاز طبيعي فشرده بعنوان سوخت جايگزين براي ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید
                                                                      بنام خدا      آيا مي دانستيد؟ :  تقريباً 3000 فرآورده‌ي نفتي وجود دارد. علاوه بر توليد فرآورده‌هايي نظير گازوئيل، سوخت ديزل، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 23 بازدید

دانستنيهای انرژی(نفت گاز برق)

    بنام خدا   گاز طبيعی                                                     دانستنيهای انرژی(نفت   گاز  برق) دانستنيهای هيدرو کربورهای تشکيل دهنده گاز   نام هيدرو كربورمتاناتانپروپانبوتانايزو بوتانپنتانايزو پنتانهگزانفرمول هيدرو كربورهاCH4C2H6C3H8C4H10C4H10C5H12C5H12C6H14ارزش حرارتيهرگرم كيلوكالري265/13399/12033/12837/11809/11714/11688/11634/11هرپوندB.T.U2386122304216462129321242210742102520928درصد ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 237 بازدید
شهریور 86
2 پست
تیر 86
2 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
1 پست