با خطرات گاز آشنا شويم

با خطرات گاز آشنا شويم

طي سالياني كه ازمصرف گازطبيعي بعنوان سوخت دركشورما مي گذرد هرازچندگاه حادثه اي دراثر بي احتياطي و عدم رعايت نكات ايمني روي مي دهد و صدمات و خساراتي را بوجود مي آورد.

براي آشنائي مصرف كنندگان محترم نكات ايمني و پيشگيري از بروز حوادث به چگونگي بروز اتفاقات وراههاي جلوگيري ازآن اشاره مي كنيم

حوادث گاز به دو دسته عمده تقسيم مي شوند :

آتش سوزي و انفجار در اثر نشت گاز

دراين دسته ازحوادث ابتدا بنا به علل مختلف گاز نشت نموده و درفضاي آشپزخانه و …. منتشر مي شود .سپس عاملي مانند جرقه و يا شعله ، موجب بروز انفجار و آتش سوزي مي گردد.

مهمترين دلائل نشت گاز عبارتند از :

1 _ مهار نكردن شيلنگ وسايل گازسوز بوسيله بست فلزي

2 _ استفاده از شيلنگهاي طولاني و قرار گرفتن آنها در معرض حرارت و يا صدمات احتمالي

3 _ فرسوده و يا غيراستانداردبودن شيلنگها

4 _ عدم استفاده از درپوش مناسب جهت مسدود نمودن شيرهايي كه بلااستفاده مي باشند.

5 _ دخالت افراد غير متخصص در تعمير و دستكاري وسايل گازسوز

6 _ استفاده از وسايل گاز سوز غير استاندارد وغير مجاز 

مسموميت ناشي از گاز

اين گروه ازحوادث معمولاً دراثر نداشتن دودكش مناسب براي وسايل گازسوز نظير بخاري و آبگرمكن و يا عدم تهويه كافي فضاي اتاق روي مي دهند .سوختن ناقص گاز و تجمع گازهاي مسموم كننده و يا كمبود اكسيژن سبــب مسموميـت افــرادي مي شود كه در چنين فضايي تنفس مي كنند و بـــه گاز زدگــي آنهــا مي انجامد. تجربه و آمار نشان مي دهدكه اغلب حوادث ناشي ازگاز طبيعي در اثر عدم آشنائي مصرف كنندگان گاز به اصول ايمني بوده است ولي درصورت آشنائي و رعايت كامل اصول ايمني مطمئنا“ هيچگونه خطري بوجود نخواهدآمد . 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 329 بازدید