تعرفه های فروش گاز طبیعی

 

 

 

 

 

الف - شرکت:

منظور شرکت های گاز استانی/ شهری یا شرکت ملی گاز ایران است.

ب - گازطبیعی:

مخلوطی است از گاز متان و مقدار جزیی ترکیبات دیگر.

پ - متقاضی:

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط که تقاضای استفاده از گازطبیعی را از شرکت بنماید.

ت - مشترک

:

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه طبق ضوابط اقدام و شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد.

ث - انواع مشترک (از لحاظ مقدار مصرف):

 

مشترک جزء: به مشترکی اطلاق می گردد که از گازطبیعی با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع استفاده و یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی کمتر یا برابر با 160 مترمکعب باشد.

 

 

 

عبارت است از قراردادی که بین شرکت و متقاضی منعقد و طبق مفاد آن جریان گاز مشترک دایر می گردد.

ح - هزینه برقراری انشعاب:

مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور/ ایستگاه اندازه گیری بابت اعطای امتیاز اشتراک گازطبیعی و تامین قسمتی از هزینه های تمام شده تاسیساتی که خطوط انتقال و خطوط تغذیه و شبکه توزیع را به تاسیسات مشترک متصل می نماید از مشترک اخذ می گردد.

خ - گاز بهاء:

عبارت است از بهای یک مترمکعب گازطبیعی (مبنای محاسبه گازطبیعی برای مشترکین جزء، شمارنده شمارگر و برای مشترکین عمده مترمکعب استاندارد) می باشد.

د - آبونمان ثابت:

 

عبارت است از مبلغی که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور/ ایستگاه اندازه گیری برای جبران هزینه های نگهداری تاسیسات گاز و تامین هزینه های جاری شرکت از مشترکان جزء و عمده اخذ می گردد.

ذ - انشعاب آزاد:

به نوعی واگذاری اشتراک اطلاق می گردد که مشترک به جای هزینه برقراری انشعاب می باید متناسب با ظرفیت کنتور ماهانه مبلغ ثابتی را به عنوان آبونمان آزاد پرداخت نماید.

ر - آبونمان آزاد:

عبارت است از مبلغی ثابت که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور/ ایستگاه اندازه گیری از مشترکین جزء/ عمده دارای انشعاب آزاد علاوه بر آبونمان ثابت عادی اخذ می گردد.

 

 

تعرفه شماره 1 خانگی

 

 

بهای گاز مصارف موتورخانه های مرکزی آپارتمان های مسکونی به ازاء هر مترمکعب 80 ریال محاسبه می گردد.

تعرفه شماره2 عمومی

اماکن و تاسیسات دولتی، کسب و خدمات

اماکن و تاسیسات دولتی (عمومی)

بهای گاز مصارف مشترکین اماکن و تاسیسات دولتی، نظیر: ادارات، ارگان ها، نهادها و سازمان های زیرنظر مقام معظم رهبری، قوای سه گانه، شهرداری، نیروهای نظامی و انتظامی به ازاء هر متر مکعب 200ریال محاسبه می شود.

کسب و خدمات (تجاری)

بهای گاز مصارف مشترکانی که از گاز طبیعی برای کسب و یا گرمایش محل های خدمت استفاده می نمایند و در دیگر تعرفه ها درج نگردیده ، به ازاء هر مترمکعب 200ریال محاسبه می گردد.

آموزشی

بهای گاز مصارف مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهدکودک ها، کودکستان ها، مدارس، اردوگاه های دانش آموزی، دانشگاه ها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، مدارس و حوزه های علوم دینی، اماکن مقدسه مذهبی، باشگاه های ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان در سال جاری براساس بند (ج) تبصره 7 قانون بودجه سال 1383 به ازاء هرمترمکعب 70ریال محاسبه می شود.

تبصره: بیمارستان های آموزشی با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول تعرفه آموزشی می باشند.

مساجد، حسینیه ها و تکایا، اماکن مذهبی اقلیت های رسمی به ازاء هر مترمکعب 35ریال محاسبه می شود.

نانوایی ها

بهای گاز مصارف نانوایی های سنتی شامل سنگک، تافتون، بربری، لواش و خراسانی به ازاء هر متر مکعب 25 ریال محاسبه می گردد.

تبصره: واحدهای تولید نان صنعتی و مرغوب از انواع نان حجیم (نان فانتری، باگت، فرانسوی و...) و نان نیمه حجیم (نان بربری و سنگک) در صورت ارائه مدارک مثبته مشمول این گروه می باشند.

حمام های سنتی

بهای گاز مصارف حمام های سنتی به ازاء هر مترمکعب 25ریال محاسبه می گردد.

تعرفه شماره 3 صنعتی

واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامپروری، هتل ها و مسافرخانه ها

واحدهای صنعتی

بهای گاز مصارف واحدهای دارای پروانه صنعتی معتبر از مراجع رسمی ذیربط که از گاز جهت گرمایش و تولید نیرو به منظور تامین احتیاجات صنعتی و یا در فرایند تولید با انجام عملیاتی در دستگاه های خود ماده خام و یا محصول نیمه تمامی را به محصول نیمه تمام دیگر و یا محصول تمام شده ای تبدیل می کنند به ازاء هر مترمکعب ۵/١٣٨ ریال محاسبه می شود.

واحدهای کشاورزی

واحدهای دامپروری

نیروگاه های وزارت نیرو

بهای گاز مصارف نیروگاه ها که در مالکیت وزارت نیرو بوده و با تایید کمیته هماهنگی سوخت از گازطبیعی برای تولید برق استفاده می نمایند به ازاء هر مترمکعب ٣/٢٩ ریال محاسبه می شود.

ضمناً لازم بذکر است که قیمتهای فوق مربوط به سالهای ٨٣تا ٨۶ میباشد .

منبع: مجله شماره ۸ ندای گاز

 

بهای گاز واحدهایی که از گازطبیعی برای تولید نیرو به منظور پمپاژ آب، ایجاد گرمایش به منظور تامین احتیاجات کشاورزی، باغداری، پرورش گل و گیاه، چای خشک کنی، پنبه پاک کنی و ... استفاده می نمایند به ازاء هر مترمکعب ۵/١٣٨ ریال محاسبه می شود.

 بهای گاز واحدهایی که از گازطبیعی جهت گرمایش محیط و دستگاه های مرتبط با تکثیر و پرورش دام و طیور استفاده می نمایند به ازاء هر مترمکعب ۵/١٣٨ ریال محاسبه می شود.

 

 

بهای گاز مصارف مشترکانی که از گازطبیعی برای مصارف گرمایش یا سرمایش واحدهای مسکونی و سایر وسایل و تجهیزات متعارف استاندارد گازسوز خانگی استفاده می نمایند به ازاء هر متر مکعب 80ریال محاسبه می شود.

تبصره: واحد مسکونی عبارت است از مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اتاق و یک آشپزخانه و یک سرویس باشد.

 

ـ واحدهای مسکونی

 

 

دستگاهی است که برای اندازه گیری مقدار مصرف گاز به کار می رود.

 

ج - دستگاه اندازه گیری گاز (کنتور/ شمارگر):

 

تعاریف

 

در بخش خانگی اماکن مسکونی مدنظر است و در بخش عمومی از اماکن و تأسیسات دولتی (عمومی)، واحد های کسب و خدمات (تجاری) آموزشی، پرورشی، اماکن مذهبی، نانوایی ها و گرمابه ها ،گاز بها دریافت می شود. تعرفه های صنعتی نیز واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامپروری، هتل ها، مسافرخانه ها، پالایشگاه ها و تلمبه خانه ها، واحد های پتروشیمی، نیروگاه های وزارت نیرو و حمل و نقل را دربرمی گیرد.گزارش حاضر به بهای گاز دریافتی و روش محاسبه آن در بخش های مختلف می پردازد.

 

موتورخانه های مرکزی آپارتمان های مسکونی

چ - پیمان فروش گازطبیعی:

عبارت ها و اصطلاح های ذیل هنگامی که در مکاتبات، قراردادهای فروش گازطبیعی، تعرفه ها و مقررات و شرایط استفاده از گازطبیعی به کار روند، معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت.

/ 1 نظر / 176 بازدید
hooman

weblogi khoobi darid omidvaram ke dar residane be ahdafetoon movafagh bashid....