روند ساخت يك جايگاه CNG />

 12.jpg

/>

فراخوان عمومي جهت مشاركت بخش خصوصي دراحداث جايگاه سوختگيري CNG   
در راستاي تحقق استفاده بهينه از منابع انرژي و بهبود شرايط محيط زيست، دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي كشور در ارتباط با طرح جايگزيني سوخت خودروها با گاز طبيعي (CNG) و از آنجائيكه شركت بهينه سازي مصرف سوخت مصرف سوخت كشور به نيابت از شركت ملي نفت ايران متولي طرح CNG در كشور مي باشد و به منظور اجراي بخش شبكه جايگاههاي سوختگيري گاز طبيعي فشرده و به منظور ارتقاي كارايي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور و كارآمد كردن دولت در عرصه سياست گذاري و توسعه توانمندي بخشهاي خصوصي و تعاوني ها و با توجه به جزء 5 بند الف تبصره 13 مصوبه مجلس محترم شوراي اسلامي و همچنين ابلاغيه دولت خدمتگذار در خصوص پرداخت كمكهاي بلاعوض به بخش خصوصي جهت ساخت جايگاه هاي (CNG) بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي سرمايه گذاري بر اساس شرايط ذيل جهت همكاري و مشاركت دعوت به عمل مي آورد:  
تعاريف   
1- گاز طبيعي فشرده (CNG)
گاز طبيعي فشرده گازي است كه فشار آن 3000 پوند بر اينچ مربع است.    
2- جايگاه سوختگيري گاز طبيعي فشرده (CNG)
جايگاههاي سوختگيري گاز طبيعي فشرده شامل تجهيزات فشرده سازي گاز طبيعي (كمپرسور) ، دستگاههاي تزريق گاز به مخازن خودروها (Dispenser)، مخازن ذخيره و ادوات جانبي كنترلي مي باشد.    
3- امكانات و تجهيزات مورد نياز جهت احداث جايگاههاي گاز طبيعي فشرده (CNG)
- زمين به مساحت حداقل 1200 مترمربع با بر 25 متر
- تجهيزات و ادوات فشرده سازي و تزريق گاز شامل كمپرسورها ، مخازن ذخيره گازطبيعي فشرده ، دستگاه هاي تزريق گاز به خودروها و ادوات كنترلي
- تاسيسات زيربنايي شامل برق سه فاز با توان متناسب با تجهيزات تخصصي، گاز، آب، تلفن و غيره
روند ساخت يك جايگاه CNG
بخش دولتي 

بررسي زمين هاي اخذ شده
بررسي زمين ها با توجه به محدوديت هاي جايگاه از لحاظ امکان طراحي ،انشعابات برق و گاز مورد نياز، موقعيت ترافيکي جايگاه ها و ... انجام ميگردد. 
تخصيص تجهيزات
تخصيص تجهيزات متناسب با ميزان مصرف جايگاه ، موقعيت مکاني جايگاه و حدود انشعابات برق و گاز قابل تامين ، از بين انواع تجهيزات موجود انجام ميگردد. 
برگزاري مناقصات
برگزاري مناقصات جهت انتخاب پيمانکاران ساخت جايگاه ونصب تجهيزات آنها شامل مراحل ذيل ميباشد:
- برآورد هزينه جايگاه ها
- تهيه اسناد مناقصات
- اقدامات لازم جهت انتشار آگهي مناقصات
- شرکت در بازگشايي پاکات مناقصات
- تهيه قرارداد جهت برنده مناقصات 
طراحي جايگاه ها
طراحي جايگاه ها شامل :
- نقشه فاز1(نقشه هاي جانمائي - نقشه هاي توپوگرافي)
- نقشه فاز2(نقشه هاي معماري و سازه اداري، سايبان، کمپرسورخانه و محوطه)
- نقشه تاسيسات برقي و مکانيکي 
ابلاغ قرارداد به پيمانکاران مختلف
- ساخت جايگاه
- نصب تجهيزات
- دستگاه هاي نظارتي  
 تامين انشعابات گاز و برق
تعيين دقيق ميزان انشعابات گاز و برق جايگاه با توجه به تجهيزات تخصيص داده شده و اعلام آن به مشاور مربوطه جهت تامين و پيگيري هاي لازم از شرکت هاي گاز و برق منطقه اي 
ارسال تجهيزات مورد نياز به جايگاه ها 
نظارت عالي بر کيفيت کار انجام شده توسط پيمانکاران و دستگاه نظارت 
نظارت بر عمليات تست ، راه اندازي و سوختگيري آزمايشي جايگاه ها در پايان عمليات اجرائي و تامين انشعابات برق و گاز 
تحويل جايگاه هاي راه اندازي شده به شرکتهاي بهره بردار معرفي شده
بخش خصوصي 
- تشکيل پرونده
- بازديد از زمين متقاضي (در صورت کامل بودن پرونده)
- اخذ جوابيه استعلام از شهرداري، شرکت گاز، اداره برق و اداره راه
- عقد توافقنامه احداث جايگاه CNG (در صورت مثبت بودن کليه استعلام هاي مربوطه)
- اخذ انشعاب هاي گاز از شرکت گاز و برق از اداره برق
- عقد قرارداد با شرکت مشاوره معرفي شده توسط شركت جهت تهيه نقشه هاي فاز يک و دو
- در صورت تطابق نقشه هاي فاز يک و دو با استانداردهاي مرتبط بررسي و تاييد از طرف واحد استاندارد
- ساخت جايگاه طبق نقشه هاي به تاييد رسيده توسط شركت
- نظارت بر روند ساخت جايگاه
- عقد قرارداد واگذاري تجهيزات توسط شركت با متقاضي
- ارسال تجهيزات CNG ، نصب و راه اندازي جايگاه
- معرفي پرسنل جايگاه به شركت (در صورت تاييد افراد)
- آموزش پرسنل معرفي شده و در صورت موفقيت در دوره صدور گواهينامه از طرف شركت راه اندازي جايگاه 

/ 2 نظر / 41 بازدید
اکبر خليلی

با سلام من قصد ساخت جايگاه سوخت lpg را در استان چهارمحال وبختیاری دارم . لذا نيازمند اطلاعات بيشتری در مورد نحوه ساخت و قيمت ساخت دارم. با تشکر

مصطفی نعمت زاده

سلام.برای ساخت جایگاه درتهران به چه شرکتی مراجعه کنیم؟