دانستنيهای انرژی(نفت گاز برق)

    بنام خدا  

گاز طبيعی 

 

                                                 دانستنيهای انرژی(نفت   گاز  برق)

دانستنيهای هيدرو کربورهای تشکيل دهنده گاز

 

نام هيدرو كربور

متان

اتان

پروپان

بوتان

ايزو بوتان

پنتان

ايزو پنتان

هگزان

فرمول هيدرو كربورها

CH4

C2H6

C3H8

C4H10

C4H10

C5H12

C5H12

C6H14

ارزش حرارتي

هرگرم

كيلوكالري

265/13

399/12

033/12

837/11

809/11

714/11

688/11

634/11

هرپوند

B.T.U

23861

22304

21646

21293

21242

21074

21025

20928

درصد هيدرو كربور در گاز طبيعي

6/83

85/10

7/3

6/0

35/0

07/0

09/0

/ 3 نظر / 238 بازدید
davood

سلام خيلی مطالبت عالی بود خسته نباشی

علی روستا

آقای صحی از مطالب شما جهت پروژه نهایی درسیم استفاده کردم مطالب خوبی بود با تشکر علی روستا

علی روستا

آقای صحی مطالب خوبی بود و توانستم برای پروژه درس از مطالب استفاده کنم با تشکر علی روستا