بنام خدا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در باره مزاياي استفاده از گاز طبيعي فشرده بعنوان سوخت جايگزين براي خودروها

 

مقدمه

 

گاز طبيعي كه حاصل از تجزيه مواد ارگانيك در لايه هاي زير زميني است  درمخازن عظيم هيدرو كربني زير زميني تشكيل مي شود و تجمع مي يابد تركيب گاز طبيعي متشكل از95  درصد متان 4 در صد اتان و كمتر از يك درصد نيتروژن و دي اكسيد كربن است

 

  CNG :  COMPRESSED NATURAL GAS  گاز طبيعي به سه طريق متراكم شده

LNG :  LIQUEFIED NATURAL GAS  مايع شده

ANG :  ADSORBED NATURAL GAS   و جذب شده توسط جاذب ها

بعنوان سوخت در خودروها مورد استفاده قرار مي گيرد كه در حال حاضر استفاده از گاز طبيعي متراكم بسيار متداول است

 

محيط زيست

  ALTERNATIVE FUEL   گاز طبيعي بعد از هيدروژن پاكترين سوخت جايگزين است

بدليل اينكه 95 درصد از اين سوخت از متان تشكيل گرديده گازهاي منتشره از خودروها با سوخت گاز طبيعي كمتر از خودروهاي بنزيني يا گازوئيل سوز مشابه است  بعنوان مثال آلاينده مونو اكسيد كربن تقريبا 70 درصد و اكسيدهاي نيتروژن حداقل 87 درصد كمتر از حالت بنزين سوز از يك خودرو گاز سوز منتشر ميشود انتشار آلاينده هاي سمي ناشي از تبخير بنزين از باك خودرو در زمان سوخت گيري در خودروهاي گاز سوز بوقوع نمي پيوندد همچنين در واحد انرژي گاز طبيعي نسبت به ساير سوخت هاي هيدرو كربني مايع بنزين گازوئيل كربن كمتري داشته كه از اين رو ميزان انتشار دي اكسيد كربن در طي يك مسافت يكسان از خودروهاي گاز سوز كمتر است موتورهائي كه با سوخت گاز طبيعي كار مي كنند بمراتب ذرات معلق كمتري نسبت به خودروهاي ديرلي و بنزيني توليد مي نمايند اين ذرات كه خطر ابتلا به سرطان و بيماري هاي ريوي را بدنبال دارد جزء خطرناك ترين آلاينده هاي هوا محسوب مي شوند

 

ايمني بيشتر خودروها

گاز طبيعي نسبت به هوا سبكتر بوده  وبدين دليل در صورت نشت مخزن ذخيره سوخت گاز به سرعت به سمت بالا حركت مي كند  دماي اشتعال گاز طبيعي   تقريبا دو برابر بنزين بوده كه همين  باعث ميگردد خطر انفجار يا آتش سوزي خودرو گاز سوز بشدت كاهش يابد

جدا از مشخصات شيميايي و فيزيكي گاز طبيعي مخازن ذخيره با استحكام بيشتري در مقايسه با باكهاي معمولي استفاده شده در خودرو ها ساخته مي شودكليه مخازن ذخيره اين گاز به شير اطمينان خروج گاز مجهز كه در صورت كاهش  ناگهاني  فشار نسبت قطع گاز اقدام نمايد

 

منافع اقتصادي

 الگوي استفاده از فراورده هاي سوخت مايع در جهان به دليل محدوديت  در تامين اين سوخت ها و افزايش بهاي نفت خام در حال تغيير است به نحوي كه اكثر كشور هاي وارد كننده نفت خام كه داراي ذخاير گاز طبيعي بوده اند نسبت به جايگزيني گاز طبيعي به صورت گسترده اقدام نموده اند

 

به عنوان مثال مي توان از كشور هاي ايتاليا  امريكا  كانادا  روسيه     نام برد در دسترس بودن ذخاير عظيم گاز هزينه استحصال وپالايش كمتر اين سوخت نسبت به ساير فراورده هاي مايع و شايد از همه مهمتر وجود شبكه توزيع گسترده گاز طبيعي در كشور پهناور ايران مزاياي استفاده از اين سوخت را در سطح ملي اشكار مي سازد از ساير مزاياي ملي اين  طرح مي توان به كاهش واردات سوخت ايجاد اشتغال  و كاهش الودگي هوا در شهر هاي بزرگ اشاره كرد

 

صرفه جوئي در هزينه ها

  يكي از مزاياي گاز طبيعي   قيمت بسيار اندك اين سوخت در مقايسه  با ساير سوخت هاي رايج است به عنوان مثال در دوازده كشور اروپائي كه از اين سوخت استفاده مي نمايند بهاي گاز طبيعي بيست تا هفتاد   درصداز بنزين كمتر بوده كه اين اختلاف قيمت ناشي از تفاوت در اخذ ماليات از سوخت است در كشور مالزي بهاي سوخت در شرايط معادل  پنجاه درصد كمتر از بنزين است به طور ميانگين استفاده ازگاز طبيعي ساليانه باعث پنجاه در صد كاهش در هزينه سوخت خودرو مي گردد

 

بهاي بنزين(petrol) و گازوئيل (diesel)نسبت به بهاي معادل گاز طبيعي (c.n.g)فشرده در برخي كشورها

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />

COUNTRY

PETROL $

DIESEL $

CNG $

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Argentina

0.96

0.44

0.30

Bolivia

0.44

0.43

0.22

Brazil

0.76

0.63

0.34

Canada

0.40

0.39

0.25

Chile

0.58

0.38

0.38

Colombia

1.60

1.20

0.64

Mexico

/ 1 نظر / 21 بازدید

گاز طبيعی فشرده